برچسب : آبیاری

پرورش گل و گیاه خانه و کسب و کار کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آبیاری

فرزانه هاشمی
آبیاری از بالا (به هر میزان و حجم و بسته به مدت و دفعات تکرار حتی برای یک مرتبه) باعث راندن پیت ماس به سمت ته گلدان و به مرور کاهش تخلخل بستر و افزایش...