جمعه/ 12 خرداد / 1402
آهنگ شب رویایی آرون افشار

آرون افشار

آهنگ شب رویایی آرون افشار

آهنگ شب رویایی آرون افشار

آهنگ «شب رویایی» آرون افشار … من در تب و تاب توام خانه خراب توام / من منه دیوانه ی عاشق / ای تو سر و سامان من نیمه ی پنهان من …

آهنگ جانم باش آرون افشار

آهنگ جانم باش آرون افشار

آهنگ جانم باش آرون افشار … جانم باش / نوش دارو بعد مرگ فایده نداره/ جانم باش / رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش / جانم باش/ داد از دل…