برچسب : آزاد

رمزهای موفقیت موفقیت

پرنده ات را آزاد کن

مهسا زکی زاده
پرنده ات را آزاد کن پسربچه ای پرنده زیبایی داشت. او به آن پرنده بسیار دلبسته بود. حتی شبها هنگام خواب، قفس آن پرنده را کنار رختخوابش می گذاشت و می خوابید. اطرافیانش که از...