برچسب : آزار جنسی کودک

بهداشت و سلامت سلامت کودک

نقش والدین در آگاه سازی کودکان و جلوگیری از کودک آزاری

کودک من
کودک آزاری جنسی شنیدن خبر های کودک آزاری در هر گوشه‌ای از جهان، چه به دست فرمانروایان بی‌پروا و چه به دست نزدیک ترین کسان کودک، چنان گیج و مسخ کننده انسان است که زبان...