برچسب : آسارا

گردشگری

معرفی آبشار سپهسالار در جاده چالوس کرج

نویسنده
آبشار سپهسالار در کیلومتر ۴۵ جاده کرج – چالوس، بعد از پل خواب در منطقه آسارا قرار دارد. در مسیر رودخانه منتهی به روستای سپهسالار، آبشارهای کوچک و بزرگ متعددی وجود دارد که پس از...