برچسب : آسمان پاک

صنعت صنعت و تکنولوژی

هواپیماهای تجاری ایرباس با تولید دی‌ اکسید کربن صفر

رسول لطفی
در این مقاله به بررسی و معرفی سه مدل طرح توسعه آتی شرکت هواپیماسازی ایرباس پرداخته می شود. این سه هواپیما با سوخت هیدروژنی کار خواهند کرد و آلودگی دی اکسید کربنی نخواهند داشت....