برچسب : آسیا سیر ارس

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام حآسا (آسیا سیر ارس)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام حآسا مشاهده می کنید این سهام پس از اتمام موج 1 اصلی صعودی وارد فاز اصلاحی شده است و موج 2 در قالب یک زیگ شکل گرفته است....