برچسب : آسیب به سر

بهداشت و سلامت سلامت کودک

وارد شدن ضربه به سر در کودکان و اقدامات لازم توسط والدین

کودک من
ضربه مغزی ضربه به سر، در هر صورت در کودکان اتفاق می‌افتد و نگرانی این است که ضربه به سر آیا منجر به آسیب مغزی شده است، یا خیر؟ ضربه به سر منجر به آسیب...