برچسب : آشپزخانه

عمومی

نکاتی برای تمیز کردن آشپزخانه در خانه تکانی

نویسنده
نکاتی برای تمیز کردن آشپزخانه در خانه تکانی! مهم ترین و سخت ترین بخش برای خانه تکانی برای خانم ها آشپزخانه است....
عمومی

راه هایی برای تمیز کردن سینک آشپزخانه

نویسنده
سینک جز قسمت های مهم آشپزخانه محسوب می شود. اگر سینک شما برق بزند، محیط آشپزخانه برایتان دلچسب تر خواهد شد. قانون کلی برای براق ماندن سینک ها این است که حداقل روزی یک بار...