برچسب : آلومينيوم‌ايران‌

آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام فایرا سهام فایرا بعد از اتمام موج صعودی خود (که در نمودار انتهای این صعود x نامگذاری شده)  در قالب یک کانال اصلاح خود را شروع کرده است. همانطور که در نمودار...