برچسب : آموزش الگوی یقه گرد ساده

خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش الگوی یقه گرد ساده

خیاطی آسان
الگوی یقه گرد ساده اولین یقه ای است که در آموزش خیاطی به هنرجوها آموزش داده می شود. برای این الگو از سرشانه 2 سانتی متر داخل می رویم و یقه را طراحی می کنیم....