برچسب : آموزش بافت پادری

آموزش کسب و کار های خانگی شبه قالی کسب و کار خانگی

آموزش شبه قالی (قسمت دوم – طرح روی گونی)

آنجل
می توانید بین طرح و گونی کاربن بگذارید و از روی طرح بکشید تا روی گونی بیفتد بعد با ماژیک پر رنگ کنید....