برچسب : آموزش دامن لنگی

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن لنگی به روش سایزبندی

خیاطی آسان
آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند. برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی...