برچسب : آموزش شبه قالی

آموزش کسب و کار های خانگی شبه قالی کسب و کار خانگی

آموزش بافت شبه قالی (قسمت آخر)

آنجل
برای برجسته شدن طرح جاهایی که می خواهیم برجسته باشد با کل سوزن می بافیم و برای بقیه کار، یک سوم سوزن را چسب می زنیم تا بافت مان کوتاه باشد و سوزن کمتر در...
آموزش کسب و کار های خانگی شبه قالی کسب و کار خانگی

آموزش بافت شبه قالی (قسمت اول – وسایل مورد نیاز گونی بافی)

آنجل
گونی بافی کاری ساده است و لذت بخش و با کمی دقت و حوصله می توانید خیلی زود آن را یاد بگیرید و شروع به بافت های زیبا کنید....