برچسب : آموزش صحیح

بهداشت و سلامت سلامت کودک

آموزش صحیح مسائل جنسی به کودکان

کودک من
پرسش‌های کودک هنگام صحبت کردن و آموزش با کودکان درباره موضوعات جنسیتی لازم نیست همه چیز را یک‌باره توضیح دهید. دروغ نگویید زیرا کودکان در آینده متوجه دروغ خواهند شد و دیگر به شما اطمینان...