برچسب : آموزش کاربردی سالیدورکس

تکنولوژی خودروسازی صنعت صنعت و تکنولوژی

آموزش نرم افزار سالیدورکس (قسمت هفتم) / شرایط رسم ترسیم اولیه

وحید مصطفوی
ترسیم اولیه (Rough Sketch) باید ویژگی‌هایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی شرایط رسم ترسیم اولیه دو بعدی پرداخته شده است....
تکنولوژی صنعت صنعت و تکنولوژی

آموزش نرم افزار سالیدورکس (قسمت ششم) / دوران و تغییر مقیاس ترسیم

وحید مصطفوی
دوران و تغییر مقیاس ترسیم دو بعدی جزو سایر روش‌های تغییر و ویرایش ترسیم دو بعدی است. چرخاندن (Rotate) ترسیم دو بعدی، دوران ترسیم حول یک نقطه دلخواه است. تغییر مقیاس (Scale) عبارتست از تغییر...
تکنولوژی صنعت صنعت و تکنولوژی

آموزش نرم افزار سالیدورکس (قسمت چهارم)/ جابجا کردن ترسیم دو بعدی

وحید مصطفوی
جابجا کردن ترسیم دو بعدی به معنای انتقال یک ترسیم از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر یا از مکانی به مکان دیگر است. در این مقاله به طور کامل با روش‌های انتقال ترسیم دو بعدی آشنا...