برچسب : آنالیز رنگ آبی در فیلم

فیلم و سینما گرافیک نقد و بررسی فیلم هنر

تجزیه و تحلیل رنگ آبی در ۶ سکانس از ۶ فیلم متفاوت و خاص

بهناز بختیاری
در این مقاله، به بررسی رنگ آبی در ۶ فیلم زیر می پردازیم و خواهیم دید که رنگ آبی در ساخت یک فیلم از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی خواهیم کرد که رنگ در فیلم...