برچسب : آهنگ جانم باش

عمومی

آهنگ «جانم باش» آرون افشار

مهدی مشهدی حسنی
جانم باش نوش دارو بعد مرگ فایده نداره جانم باش رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش جانم باش داد از دل بی قرارت شدم ای فریاد از دل صبر من رفته دگر...