برچسب : آپ

تحلیل بنیادی

اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال گذشته رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه شرکت ها تایرا: تراکتور سازی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۰۷,۲۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل رشد داشته اند (۱)

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه آپ: سهام آسان پرداخت پرشین دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۴۵۶ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش های ۹ ماهه عالی از چند سهام در گروه های مختلف

محسن زکی زاده
اخبار کدال دارو: سهام کارخانجات داروپخش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۲۱۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱٪ رشد داشته که...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : رشد ۲۵ درصدی سهام آپ، ۹۵ درصدی شفن و … در گزارش شش ماهه

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها آپ: سهام آسان پرداخت پرشین دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۹۲۴ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال : افزایش سرمایه آپ، تعدیل مثبت ۵۷ درصدی نبروج و …

محسن زکی زاده
کدال : افزایش سرمایه آپ، تعدیل مثبت ۵۷ درصدی نبروج و …  شسینا: شرکت صنایع شیمیایی سینا در دوره۱۲ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۱۶ ریال زیان محقق کرده است این...