برچسب : آیدا

ادبیات

عاشقانه احمد و آیدا؛ کتاب مثل خون در رگ های من

محمد زکی زاده
نامه احمد شاملو به آیدا ... آیدا! این که مرا به سوی تو می کشد عشق نیست، شکوه توست؛ و آنچه مرا به انتخاب تو برمی انگیزد، نیاز تن من نیست، یگانگی ارواح و اندیشه...
ادبیات

آیدا، امید و شیشه عمرم؛ مثل خون در رگ های من

محمد زکی زاده
دست های تو در دست من است. امید تو با من است. اطمینان تو با من است. چه چیز ممکن است بتواند مانع پیشرفت من شود؟ کوچکترین لبخند تو مرا از همه بدبختی ها نجات...