برچسب : آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169

بخشنامه ها تازه های مالیاتی مالیات

بخشنامه مالیاتی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸  مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ دسته: تبصره ۲ ماده ۱۶۹  موضوع: ارسال اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱      به پیوست تصویب اصلاحیه آیین‌نامه...