برچسب : آیین ها

عمومی

سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق

فاطمه نورائی
جشن سپندارمذگان یکی از جشن های ایرانی است که امروز ایرانیان آن را در روز سپندارمذ (پنجمین روز) از ماه سپندارمذ (اسفند) برگزار می کنند. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده است که ایرانیان باستان این...