برچسب : ابتهاج

ادبیات شعر پارسی

تو بخوان نغمه ناخوانده من / در محضر هوشنگ ابتهاج

محمد زکی زاده
تو بخوان نغمه ناخوانده من؛ در محضر هوشنگ ابتهاج ... ارغوان شاخه همخون جدا مانده من / آسمان تو چه رنگ است امروز؟/ آفتابی ست هوا؟...
ادبیات شعر پارسی

شعر محمدرضا شفیعی کدکنی به بهانه زادروز هوشنگ ابتهاج

محمد زکی زاده
هوشنگ ابتهاج آینه دار غم ها و شادی های عصر ما است و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی درباره سایه می فرماید: آنچه هنر سایه را در برابر تمام غزل سرایان بعد از حافظ امتیاز بخشیده...
ادبیات شعر پارسی

زندان شب یلدا بگشایم و بگریزم / یلدا در شعر شاعران

محمد زکی زاده
زندان شب یلدا بگشایم و بگریزم / یلدا در شعر شاعران ... در ادبیات نیز یلدا یکی از واژگانی است که در موقعیت های مختلف مورد استفاده شاعر قرار گرفته است و به آن ترتیب...
ادبیات شعر پارسی

بی نشان / در محضر هوشنگ ابتهاج

محمد زکی زاده
دمی با ابتهاج... زين گونه‌ام كه در غم غربت شكيب نيست / گر سر كنم شكايت هجران غريب نيست...
ادبیات شعر پارسی

در محضر هوشنگ ابتهاج ( سایه )

محمد زکی زاده
غزلی از هوشنگ ابتهاج ( سایه )...بیا که بر سر آنم که پیش پای تو میرم/ ازین چه خوش ترم ای جان که من برای تو میرم/ ز دست هجر تو جان می برم ......
ادبیات شعر پارسی

که دلش با دل من سرد شده ست؛ دمی با هوشنگ ابتهاج

محمد زکی زاده
دمی با سایه ...آه، این درد مرا می فرسود:/ "او به دل عشق دگر می ورزد؟"/ گریه سر دادم در دامن او/ های هایی که هنوز...
ادبیات شعر پارسی

غزلی از شفیعی کدکنی به بهانه زادروز هوشنگ ابتهاج

محمد زکی زاده
غزلی از شفیعی کدکنی به بهانه زادروز هوشنگ ابتهاج ... پرتو شعلۀ عصیان زمانی سایه / هرچه خوانند تو را برتر از آنی سایه...