برچسب : ابراهیم گلستان

ادبیات

ابراهیم به بهانه زادروز ابراهیم گلستان

امیرپاکنژاد
گلستان را هرچند با عنوان‌هایی نظیر مستندساز و داستان‌نویس می‌شناسیم اما او را صرفا‌ در این مرزهای کلیشه‌ای به بند کشیدن، چیزی نیست جز گریختن از عرض ادب و احترامی به تمامیت فرهنگ ایران‌زمین و...