برچسب : ابعاد شخصیتی

روانشناسی موفقیت موفقیت

مربیان بزرگ همه ابعاد شخصیتی فرد را پرورش می دهند، نه فقط بعد شغلی را (قسمت چهارم)

الهه علیاری
با پرورش تمام ابعاد شخصیتی یک فرد و محدود نکردن خودتان به حیطه کاری، تاثیر بسیار بیشتری خواهید داشت و این تاثیر تا سال ها بر روی کارآموزهایتان باقی خواهد ماند....
روانشناسی موفقیت موفقیت

مربیان بزرگ همه ابعاد شخصیتی فرد را پرورش می دهند، نه فقط بعد شغلی را (قسمت سوم)

الهه علیاری
شاید مهم ترین سوالی که می توان از مراجعین پرسید این باشد که موفقیت طولانی مدت را چگونه تعریف می کنند....
روانشناسی موفقیت موفقیت

مربیان بزرگ همه ابعاد شخصیتی فرد را پرورش می دهند، نه فقط بعد شغلی را (قسمت دوم)

الهه علیاری
داستان خودتان را به اشتراک بگذارید. همیشه در اولین ملاقاتم با افراد جوان به آن ها می گویم: " داستانت را برایم تعریف کن......
روانشناسی موفقیت موفقیت

مربیان بزرگ همه ابعاد شخصیتی فرد را پرورش می دهند نه فقط بعد شغلی را (قسمت اول)

الهه علیاری
پرورش کل ابعاد شخصیتی یک افراد نیازمند تلاش، زمان و تفکر بیشتری است. در ادامه به بررسی چند روش برای انجام بهتر این کار می پردازیم....