برچسب : ابلاغ الکترونیکی

راهکارهای مالیاتی مالیات

ابلاغ اوراق مالیاتی و انواع آن در طرح جامع مالیاتی

محمد مهدیان
ابلاغ اوراق مالیاتی همواره یکی از مهم ترین مسایل مطرح در ادارات امور مالیاتی در اجرای عدالت و پیشبرد اهداف سازمان و وصول مالیات به شمار می رود....