برچسب : ابوالحسن شعرانی

چهل حدیث حکمت و فلسفه معرفی کتاب

معرفی کتاب «نفس المهموم»

محمد زکی زاده
نام این کتاب برگرفته از حدیث امام صادق (ع) است که فرمود: « نَفَسُ المَهمومِ لِظُلمِنا تَسبیحٌ وَ هَمُّهُ لَنا عِبادَةٌ وَ کِتمانُ سِرّنا جِهادُ فی سَبیلِ اللهِ» نفس کسی که به خاطر مظلومیت ما...