چهارشنبه/ 5 مهر / 1402
شعر عاشقانه شاملو

احمد شاملو

شعر عاشقانه شاملو

شعر عاشقانه شاملو

همراهان عزیز در این مطلب به شعر عاشقانه شاملو پرداخته ایم و چه زیباست به زبان شاعران خوش سخنی چون احمد شاملو عشق را شنیدن. آنان که عشق را به بهترین شکل ممکن فهمیده و به زیباترین شکل ممکن برای ما سروده اند.

شاملو و وارطان - در شبستان شعر معاصر همراه با احمد شاملو - شعر احمد شاملو

زمستان شکست و رفت / شاملو و وارطان

در هنگام مرگ وارطان در اثر شکنجه احمد شاملو هم‌بند وارطان بود. وی در آن زمان شعر وارطان سخن نگفت را سرود که بعدها برای گذر کردن از سد سانسور، کلمه «نازلی» جای «وارطان» به‌کار برده شد و به قول شاعر «شعر را به تمام وارطان‌ها تعمیم داد.»