جمعه/ 12 خرداد / 1402
موزه مردان نمکی

استان زنجان

موزه مردان نمکی

موزه مردان نمکی استان زنجان (موزه باستان شناسی)

بنا به روایاتی این خانه توسط سردار اسعدالدوله (پدر محمود خان) در اواخر حکومت قاجار بنا گردیده و پس از وی محمودخان در آن اقامت داشته است. در گذشته این بخش از شهر زنجان محله اعیان نشین بوده و مجموعه بناهایی در سبک و الگویی همسان همچون خانه وزیری، خانه خدیوی، عمارت دارایی و… در این محل ساخته شده بود.

مسجد جامع زنجان

مسجد جامع زنجان (مسجد سید زنجان)

در گذشته وسط صحن مسجد جامع زنجان یک واحد حوضی بوده که گرداگرد آن را به استثنای جلوی حجره و شبستان‌ها، باغچه‌های پر گل و گیاه پوشانده بود که بعدها به دلایل نامعقولی از بین رفته‌ است.

موزه رختشویخانه

موزه رختشویخانه زنجان

بنای رختشویخانه زنجان تنها بنا در جهان با کاربری مخصوص برای رختشویی بانوان است. در هیچ جای دنیا، بنایی با کاربری رختشویی متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی که منحصر به گروه خاصی باشد، به غیر از بنای رختشویخانه زنجان احداث نشده است.