دوشنبه/ 10 مهر / 1402
جنگل حرا چابهار

استان سیستان و بلوچستان

جنگل حرا چابهار

معرفی جنگل حرا چابهار

جنگل حرا در ۱۲۰ کیلومتری شهر چابهار قرار دارد. نام دیگر جنگل حرا “جنگل مانگرو” است و بخشی از آن هم در خاک پاکستان قرار دارد.

شهر سوخته زاهدان

شهر سوخته زاهدان از جاذبه های گردشگری سیستان و بلوچستان

این شهر به این دلیل شهر سوخته نام گرفته است که اولین بار کلنل بیت عنوان کرد که آثار آتش سوزی در خرابه ‌های این شهر دیده می‌شود، اما پس از انجام تحقیقات مشخص شد که این شهر به علت فرسایش طبیعی و باد آب از بین رفته است.

کوه های مریخی چابهار

کوه های مریخی چابهار (کوه های مینیاتوری)

کوه های مریخی در نزدیکی مرز پاکستان و در کنار روستای تیس به پایان می رسند که به آن ها کوه های مینیاتوری نیز می گویند. وجه تسمیه این کوه ها به دلیل تشابه شکل شیاری آن ها با کوه و صخره های سیارات دیگر است.