پنج‌شنبه/ 17 آذر / 1401
سرای سعدالسلطنه قزوین

استان قزوین

سرای سعدالسلطنه قزوین

معرفی سرای سعدالسلطنه قزوین

سرای سعدالسلطنه قزوین را باقر خان سعد السلطنه فرماندار قزوین در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه قاجار ساخته است. سرای سعدالسلطنه قزوین بیش از 6 هکتار وسعت دارد و از این حیث بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده و مرکز تجاری داخل شهری در ایران به حساب می آید.