جمعه/ 11 فروردین / 1402
کاخ چهلستون قزوین / عمارت کلاه فرنگی قزوین

استان قزوین

سرای سعدالسلطنه قزوین

معرفی سرای سعدالسلطنه قزوین

سرای سعدالسلطنه قزوین را باقر خان سعد السلطنه فرماندار قزوین در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه قاجار ساخته است. سرای سعدالسلطنه قزوین بیش از ۶ هکتار وسعت دارد و از این حیث بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده و مرکز تجاری داخل شهری در ایران به حساب می آید.