پنجشنبه/ 11 خرداد / 1402
شعر مامان خوابم گرفته

اشعار کودکانه

شعر کودکانه کلاغ پر

اشعار کودکانه / شعر کلاغ پر

شعر کودکانه کلاغ پر / زمستونا کلاغا / جیغ می زنن تو باغا / گنجشک پر / کفتر پر / گلهای باغچه پرپر / ابر سیاه آوردیم / ستاره ها رو بردیم..

شعر کودکانه زنبور زرد و قرمز

اشعار کودکانه / شعر زنبور زرد و قرمز

شعر کودکانه زنبور زرد و قرمز / زنبور زرد و قرمز / هی می‌کنه وز و وز / دنبال گل می گرده / یک گل ناز و قرمز / یواش میاد کنارم / می‌شینه روی دستم…

شعر کودکانه عروسی کلاغه

اشعار کودکانه / شعر عروسی کلاغه

شعر کودکانه عروسی کلاغه / کلاغه عاشق شده / عاشق یک قناری / با مادرش دو شب پیش / رفته به خاستگاری / عروسیشون امشبه / رو شاخه‌ی صنوبر…

شعر کودکانه شب و ستاره

اشعار کودکانه / شعر شب و ستاره

شعر کودکانه شب و ستاره / شب اومد و ستاره / رو آسمون نشسته / نه یک، نه ده، نه صدتا / هزار هزار تا دسته / ستاره توی شب ها / چراغ آسمونه ..