جمعه/ 12 خرداد / 1402
اعمال ماه شعبان

اعمال ماه شعبان

اعمال ماه شعبان

اعمال مشترک ماه شعبان

اعمال مشترک ماه شعبان در این مطلب ارائه شد که شامل مناجات شعبانیه، صلوات شعبانیه و اعمال مشترک دیگر این ماه است.

اعمال مخصوص ماه شعبان

اعمال مخصوص ماه شعبان / به همراه صوت

در این مطلب تلاش شده است تا اعمال و ادعیه فراوانی که در این ماه وارد شده است را به منظور تهذیب و آمادگی بیشتر برای ورود به ماه رمضان از مفاتیح الجنان کنار هم گردآوریم.