برچسب : امام حسین(ع)

عمومی

مداحی حاج محمود کریمی / زمینه شب سوم محرم

مهدی مشهدی حسنی
زمینه حاج محمود کریمی بابا کجایی سراغی از من نمی گیری بابا کجایی سراغی از من نمی گیری بابا کجایی بی دخترت کجا میری . بابا کجایی به دخترت که پیرت شد یه سر بزن...