برچسب : املاح

سلامت کودک

مکمل های دارویی و ویتامین ها چه زمانی باید مصرف کرد

کودک من
مصرف ویتامین ها و مکمل های دارویی در عین حال که می تواند تاثیر مثبت داشته باشد، اثرات منفی هم دارد. والدین نباید خودسرانه این دارو ها را برای کودکان خود مصرف کنند....