برچسب : امپرسیونیسم

زندگینامه افراد موفق گرافیک هنر

پیر آگوست رنوآر (Pierre Auguste Renoir) هنرمند برجسته جنبش امپرسیونیسم

بهناز بختیاری
پیر آگوست رنوآر (Pierre Auguste Renoir) متولد 25 فوریه 1841 در لیموژ_فرانسه، که از هنرمندان برجسته جنبش امپرسیونیسم است. او هنرمندی مبتکر بود که کار خود را به عنوان شاگرد یک نقاش ظروف چینی آغاز...
گرافیک هنر

معرفی سبک ها و جنبش های هنری معروف جهان

بهناز بختیاری
در طول تاریخ ، "جنبش های هنری" و بسیاری دیگر "سبک های هنری" وجود داشته است. و چندین طبقه بندی وجود دارد. توجه به این نکته مهم است که حرکات و سبک های هنری مانند...