برچسب : امید صباغ نو

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر معاصر همراه با امید صباغ نو

زهرا فخرایی
حسّ و حال همه‌ی ثانیـه ها ریخت به هم / شوق یک رابطه با حاشیه ها ریخت به هم / گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید / آمدی و همـه‌ی فرضیه ها ریخت به...