برچسب : امیرکبیر

گردشگری

معرفی بنای فاخر مدرسه دارالفنون

نویسنده
مدرسه دارالفنون توسط میرزا تقی خان امیرکبیر در دوره صدارتش تاسیس شد و به عنوان اولین مدرسه ایران نام گرفت. در این بخش به معرفی این بنا می پردازیم....
زندگینامه افراد موفق موفقیت

زندگینامه امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار

مهران توفیقی
اسم اصلی امیرکبیر میرزا محمدتقی خان فراهانی است. وی در سال 1222 در فراهان از توابع اراک به دنیا آمد. پدرش در دستگاه میرزا بزرگ، پدر میرزا ابوالقاسم قائم‌‌ مقام سمت آشپزی داشت. مادر امیرکبیر...