برچسب : امیر عباسی

عمومی

مداحی ای اربعین سلام خیل مؤمنین با صدای امیر عباسی

مهدی مشهدی حسنی
  ای اربعین سلام خیل مؤمنین ز پیر و کودک و جوان به تو که هستی بهار اشک حسینیان شور حماسه محشری روز تجلی دلبری تو وعده گاه نورانی زوار آن شه بی سری ارواحُنا...