برچسب : انتقاد

رمزهای موفقیت

ترس از انتقاد

مهسا زکی زاده
ترس از انتقاد اگر نمی‌خواهید مورد انتقاد قرار بگیرید پس بهتر است دست به هیچ کار جدیدی نزنید! و همچنان به روال گذشته، کارهای خود را انجام دهید… اگر من هم از انتقاد می‌ترسیدم، امروز...
رمزهای موفقیت

ارسطو

مهسا زکی زاده
ارسطو برای اینکه از انتقاد در امان باشید فقط یک راه وجود دارد: هیچ کاری نکنید هیج سخنی نگویید و هیچ چیز هم نشوید تحلیلک...