برچسب : انتونی رابینز

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «اهرم‌ های پول‌ دار شدن» اثر آنتونی رابینز

نویسنده
برای خواندن این کتاب باید از نگرش انسان‌های موفق بهره‌مند باشید. نگران نشوید، شما از این نگرش بهره‌مند هستید! در غیر این صورت چنین کتابی را برای خواندن انتخاب نمی‌کردید....
رمزهای موفقیت

مهم‌ترین عامل تغییر در زندگی توقع‌ از خود است

مهسا زکی زاده
مهم‌ترین عامل تغییر در زندگی توقع‌ از خود است.   وقتی مردم از من می‌پرسند که سال‌ها پیش چه چیزی زندگی‌ام را تغییر داد، پاسخ می‌دهم قطعا مهم‌ترین عامل توقع‌ام از خودم بود. آنچه را...
رمزهای موفقیت

به معنای واقعی زندگی کنید

مهسا زکی زاده
به معنای واقعی زندگی کنید در مدتی که در این دنیا هستید، به معنای واقعی کلمه زندگی کنید. “زندگی کنید” هر چیزی را تجربه کنید، مراقب خودتان و دوستان‌تان باشید. خوش بگذرانید، دیوانگی کنید، عجیب...
رمزهای موفقیت

چه چیزی زندگی را تغییر می دهد؟

مهسا زکی زاده
چه چیزی زندگی را تغییر می دهد؟ وقتی مردم از من می‌پرسند که سال‌ها پیش چه چیزی زندگی‌ام را تغییر داد، پاسخ می‌دهم قطعا مهم‌ترین عامل توقع‌ام از خودم بود. آنچه را که دیگر در...
رمزهای موفقیت

هر آنچه که ببخشید، باز می‌گردد

مهسا زکی زاده
هر آنچه که ببخشید، باز می‌گردد یکی از رازهای ثروتمند شدن بخشش است! هر آنچه که ببخشید، همیشه باز می‌گردد… حتی نمی‌توانید تصور کنید که بخشش به چه میزان قدرتمند است… آنتونی رابینز مجله اینترنتی...
رمزهای موفقیت

موفقیت یعنی چه؟…

مهسا زکی زاده
موفقیت یعنی چه؟… موفقیت یعنی آن طور که دل خودتان می خواهد زندگی کنید؛ کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛ آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛ لباسی که خودتان می پسندید...
رمزهای موفقیت

بهای شاد بودن چیست؟

مهسا زکی زاده
بهای شاد بودن چیست؟ از من می‌پرسند بهای شاد بودن چیست؟! پاسخ من همواره یک کلمه است: پیشرفت! پیشرفت و رشد، منجر به حس شادی و رضایت واقعی در زندگی می‌شود. برای همین است که...
رمزهای موفقیت

راز ثروتمند شدن

مهسا زکی زاده
راز ثروتمند شدن راز ثروتمند شدن، بخشش است، هرآنچه ببخشی، همیشه برمی گردد… “آنتونی رابینز”  مجله اینترنتی تحلیلک...