برچسب : اندازه گیری

استارتاپ تکنولوژی صنعت

آموزش ساخت پالس اکسیمتر با آردوینو

رسول لطفی
در این مقاله طریقه ساخت یک پالس اکسمتر نشان داده شده است تا بوسیله برد آردوینو و سنسور ضربان بتوان ضربان و میزان اکسیژن خون را اندازه گرفت. این ساختار با قیمتی در حدود نصف...
خیاطی

آموزش خیاطی؛ نکات مهم دوخت

خیاطی آسان
برای اینکه کت خوش فرم باشد برای افراد چاق و معمولی 1.5 سانتی متر و برای لاغرها 2 سانتی متر از گودی کمر پشت داخل می شویم....