برچسب : انسان

روانشناسی موفقیت

انسان در زندگی چیزی را به طرف خود جذب می کند که انتظارش را دارد

مهسا زکی زاده
انسان در زندگی چیزی را به طرف خود جذب می کند که انتظارش را دارد انسان در زندگی خود همان چیزی را به طرف خود جذب می کند که انتظارش را دارد؛ ورزشکاری که به...
عارفانه

بهترین شغل و رشته برای رسیدن به کمال و رشد انسانی چیست؟!

Khalili21
هرچه هستی باش، فقط عاقل باش! به عقل رسیدن خیلی مشکل است اما نگویید که نمی توانیم. اگر حوزوی هستی یا کارگری، کسبه ای و…. هرچه هستی باش، فقط عاقل باش، راه انسان شدن این...
رمزهای موفقیت

انسان

مهسا زکی زاده
انسان بی شباهت به آب نیست! اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد، باید جریان داشته باشد. باید پی برخورد با سنگ‌ها و سختی‌ها را به تنش بمالد. باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار...