برچسب : انعقاد قرارداد

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کیسون و انعقاد موافقتنامه با شرکت توسعه انرژی غرب آسیا

هادی جنگجو
کیسون از انعقاد موافقتنامه با شرکت توسعه انرژی غرب آسیا (کارفرما) جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانشاه با ظرفیت ۵۵٠ مگا وات توسط کنسرسیوم کیسون و CNCIC (پیمانکار) به مبلغ ٣١۴ میلیون یورو خبر داد....