برچسب : انگاشته

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم تنت ( TENET )

محمد زکی زاده
فیلم تنت ( tenet ) روایت قهرمانی است با بازی جان دیوید واشینگتن که در زمانه‌ی سراسر آشوب و خطر، برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم، با هدف نجات جهان و حفظ تداوم بقا...