برچسب : انگشت جویدن

سلامت کودک

ناخن جویدن _ انگشت جویدن در کودکان

کودک من
ناخن جویدن _انگشت جویدن کودکان به دلایل متعدد ناخن یا انگشت خود را می‌مکند. کنجکاوی، حوصله سر رفتن، برای کاهش استرس، وقت گذرانی، تقلید و عادت. اگر ناخن جویدن یا انگشت جویدن شدید نباشد و...