برچسب : انگیزه

زندگینامه افراد موفق

زندگینامه ریچارد برانسون کارآفرین و مالک گروه ویرجین

مهران توفیقی
ریچارد برانسون كارآفريني بريتانيايي است كه در همه جا حضور دارد و كسب و كار خود را روي زمين،‌ در آب‌ها و حتي در فضا گسترش داده است. وي شهرت و همچنين ثروت خود را مديون...
رمزهای موفقیت

مجازات از نگاه بودا

مهسا زکی زاده
شما به خاطر خشم تان مجازات نخواهید شد شما با خشم تان مجازات خواهید شد. بودا تحلیلک...
رمزهای موفقیت

تصمیم گرفتن و اجرای آن

مهسا زکی زاده
تصمیم گرفتن و اجرای آن تصمیم گرفتن و اجرای آن، اراده می‌خواهد و ادامه دادن آن تصمیم، پشتکار؛ اراده و پشتکار دو بال نیکبختی هستند… گوته مجله تحلیلک...
رمزهای موفقیت

بی تاثیر بودن شرایط!!

مهسا زکی زاده
بی تاثیر بودن شرایط اهل رشد که باشیم، شرایط برایمان بی معنی خواهد بود مجله اقتصادی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

شکایت به خدا !!!

مهسا زکی زاده
شکایت به خدا ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند و چون دریا آرام شد خود را اسیر صیاد دیدند؛ تلاطم زندگی حکمت خداست، از خدا دل آرام بخواهیم نه دریای آرام …  ...
رمزهای موفقیت

“راهت” راحت نخواهد بود!

مهسا زکی زاده
در بزرگراه زندگی ،”راهت” “راحت” نخواهد بود! هر”چاله ای” ، “چاره ای” به تو خواهد آموخت . برای جلوگیری از “پسرفت“، “پس” باید رفت…! تحلیلک...
رمزهای موفقیت

به هم زدن آرامشم!

مهسا زکی زاده
به هم زدن آرامشم! آندره ژید: هرگاه رد پای کسی که آرامشم را گرفته بود، دنبال کردم، به خودم رسیدم! مجله اینترنتی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

در کار خود مداومت داشته باشید

مهسا زکی زاده
علت این که رود راه خود را در دل صخره ها می شکافد قدرت نیست....
رمزهای موفقیت

یاد بگیرید چگونه درد و لذت را کنترل کنید…

مهسا زکی زاده
یاد بگیرید چگونه درد و لذت را کنترل کنید… از رازهای اصلی موفقیت این است که یاد بگیرید چگونه درد و لذت را کنترل کنید، به جای این‌که اجازه دهید آن‌ها شما را کنترل کنند!...
رمزهای موفقیت

به داشته های خود نگاه کنیم، نه به نداشته هایمان

مهسا زکی زاده
به داشته های خود نگاه کنیم، نه به نداشته هایمان اگر داشته‌های خود را نبینیم و فقط به نداشته‌هایمان چشم بدوزیم، هیچ‌گاه راضی و خشنود نخواهیم بود، و داشته‌هایمان نیز بی‌ارزش خواهند شد… مجله اینترنتی...