برچسب : انیشتین

رمزهای موفقیت

عکس العمل افراد باهوش

مهسا زکی زاده
عکس العمل افراد باهوش افراد ضعیف انتقام می‌گیرند، افراد قوی می‌بخشند، و افراد باهوش نادیده می‌گیرند… آلبرت انیشتین مجله اینترنتی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

معجزه

مهسا زکی زاده
معجزه برای زندگی کردن فقط دو راه وجود دارد: یکی این که گویی هیچ معجزه ای وجود ندارد، و دیگری این که گویی همه چیز معجزه است… آلبرت انیشتین تحلیلک...