برچسب : اهداف

رمزهای موفقیت

قرار گرفتن در جای مناسب

مهسا زکی زاده
قرار گرفتن در جای مناسب حتی اگر کوسه هم باشی، درون آکواریوم که باشی هیچ فرقی با ماهی نداری. برای رسیدن به اهداف بزرگ، باید در جای مناسب قرار بگیری. مجله اینترنتی تحلیلک...
روانشناسی موفقیت

اثباتی برای نشان دادن قدرت فوق العاده ی نوشتن اهداف

مهسا زکی زاده
اثباتی برای نشان دادن قدرت فوق العاده ی نوشتن اهداف نامه بروس لی به خود بروس لی این نامه را در ژانویه سال ۱۹۶۹ نوشت و در متن آن به خود قول داد تا به...