برچسب : اوراق بهادار اسلامی

بخشنامه ها

احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۳۲ مورخ  ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ دسته: احکام مالیاتی قانون بودجه کل کشور موضوع: احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور    ...